Kultur og fritid

Kultur og fritid

I Vest-Finnmark behøver man ikke dra langt for å komme seg ut på tur. Mange steder er det bare gå ut døra så kan man ta naturen i bruk. Her får du både kyst- og innlandsklima, og enkelte ganger kan du oppleve alle fire årstidene i løpet av én dag. I regionen er gode muligheter for jakt og fiske, og for de som liker organiserte fritidstilbud har vi et vell av tilbud innen idrett og kultur.

Ønsker du å oppleve hva dette flotte stykket Norge har å by på av fritidsopplevelser?  Finnmarks offisielle reiseguide  gir deg utfyllende oversikt over tilbud og muligheter i fylket. Ellers så kan du finne informasjon ved å gå inn på hver enkelt kommunes nettsider. Under har vi listet opp kommunale oversikter over lag og foreninger i regionen. 

KOMMUNALE OVERSIKTER OVER LAG OG FORENINGER

Lag og foreninger i Alta
Lag og foreninger i Kvalsund
Lag og foreninger i Loppa
Lag og foreninger i Måsøy
Lag og foreninger i Hammerfest
Lag og foreninger i Hasvik
Lag og foreninger i Nordkapp